Dialog med beboere som fundament for almen renoveringssag

Når der ikke genhuses, så skal beboerne være aktive medspillere i, at renoveringssager lykkes. Derfor gjorde fsb et stort forarbejde i dialogen med beboerne, før opgaven blev udbudt.


Fakta