FAB - Tidlig inddragelse af entreprenøren på almen byggesag

Fyns Almennyttige Boligselskab FAB skal til at i gang med byggeri af nye boliger. Der er valgt en tidlig inddragelse af entreprenøren, bl.a. for at få input til byggemetoden – enten muret byggeri eller en let konstruktion, fx træ. C & W arkitekter er totalrådgivere og TMRB er valgt som hovedentreprenør på sagen.

Se flere cases om bygherreansvaret for arbejdsmiljø på: https://arbejdsmiljoe.almennet.dk/cases/


Fakta