Himmerland Boligforening - Rollen som bygherre

Se flere cases om bygherreansvaret for arbejdsmiljø på: https://arbejdsmiljoe.almennet.dk/cases/


Fakta