Læs mere om bygherreansvaret

Her finder du links til branchevejledninger og materiale fra Arbejdstilsynet om bygherreansvaret for arbejdsmiljø. Brug af dokumenter er på eget ansvar.

Branchevejledning om bygherrens arbejdsmiljøansvar

Hjemmesiden www.byggeproces.dk er en branchevejledning, som henvender sig til bygherrer, rådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer og entreprenører. Det er BFA Bygge & Anlæg, Bygherreforeningen, FRI, Danske Arkitektvirksomheder og Konstruktørforeningen, som står bag branchevejledningen. 

Læs mere her: https://byggeproces.dk/bygherren/ 

Andre eksempler og værktøjer:
https://byggeproces.dk/category/eksempler/ 
https://byggeproces.dk/category/vaerktoejer/ 

Folder om almene bygherrers ansvar for arbejdsmiljø

BFA Bygge & Anlæg har udarbejdet en kort folder om almene bygherrers ansvar for arbejdsmiljø. Folderen kan anvendes af håndværksmestre og entreprenører til orientering af bygherren ved tilbudsgivning.

Læs mere her:  https://bfa-ba.dk/haandvaerkernes-sikkerhed-er-ogsaa-jeres-ansvar-boligselskaber/

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter

Her kan du læse lovteksten omkring bygherreansvaret for arbejdsmiljø. 

Læs mere her: https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygherrens-pligter-117/ 

Arbejdstilsynets At-vejledninger på området

At-vejledning: Bygherrens ansvar - hvem, hvor, hvornår https://at.dk/regler/at-vejledninger/bygherrens-ansvar-hvem-hvor-hvornaar-25-2/  

At-vejledning: Bygherrens ansvar ved små byggeprojekter https://at.dk/regler/at-vejledninger/bygherrens-ansvar-smaa-byggeprojekter-25-5/ 

At-vejledning: Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter https://at.dk/regler/at-vejledninger/bygherrens-ansvar-mellemstore-byggeprojekter-25-4/  

At-vejledning: Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter https://at.dk/regler/at-vejledninger/bygherrens-ansvar-store-byggeprojekter-25-3/  

At-vejledning: Plan for sikkerhed og sundhed https://at.dk/regler/at-vejledninger/plan-sikkerhed-sundhed-25-6/